Submitting [url removed, login to view] requests to an API in a quarter of a second when it takes 1 second for one request regularly

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

I need to figure out how this is done.

I will pay VERY well - do not mind the micro project setting.

I know of two people who do this, and it is EXTREMELY difficult to do so regularly.

Please contact me for more information

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online