Đã hoàn thành

Subscribe bbPress User to a specific bbPress topic

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vtechiti với giá €153 EUR trong 6 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
6 ngày
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hello,

as a WordPress Admin I want to subscribe a bbPress User to a specific old or new topic. Not only to replies, but the topic. Something like a forced subscription.

- I need the source code and the explanation, so I can build it in other websites too.

- Hint to Discussion: [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online