Đã đóng

[TEAM ONLY] Build Mobile Apps in React Native or AngularJS

Dự án này đã nhận được 101 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $8032 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 SGD
Tổng đặt giá
101
Mô tả dự án

- Only accpet offer from Teams (individuals will be ignored)

- Team profile: UI design, PHP (Server), React Native or AngularJS (Android/iOS)

- Core members should have at least 3 years related working experience

- English speaking is mandatory; Mandarin speaking is a plus

- Indonesia team is preferable

- Please send your team portfolio for review and project details will be sent to shortlisted teams

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online