Task processing website with php, laravel, spark

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 37

Mô Tả Dự Án

This will be a SAAS app.

1. Start with Laravel and spark frameworks in PhpStorm

2. Customize main dashboard page of the subscribed and active customer.

3. Customization includes - Call a webapi to get the list of tasks, create new task, delete task.

4. Implement some more settings related to "Task processing App"

Send me your project url only related to these technologies.

Please apply only if you worked with php, spark, laravel technologies. Just knowing one is not enough.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online