Đã đóng

Task processing website with php, laravel, spark

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $225 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

This will be a SAAS app.

1. Start with Laravel and spark frameworks in PhpStorm

2. Customize main dashboard page of the subscribed and active customer.

3. Customization includes - Call a webapi to get the list of tasks, create new task, delete task.

4. Implement some more settings related to "Task processing App"

Send me your project url only related to these technologies.

Please apply only if you worked with php, spark, laravel technologies. Just knowing one is not enough.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online