Đã đóng

The Q Assessment

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $16474 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10000 - $20000 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

The Q Assessment is a psychological process that identifies the source of inherited stress from past generations and offers skills to identify and change unhealthy behavioral patterns. We are looking for someone (or a group of individuals) to help develop our online product. We have a prototype to help individuals further understand what exactly we are looking to build, and will provide it upon inquiry. Thank you for taking the time to look at this, I believe that this project will be fun to work on and compared to the budget we will provide it should not be too large of a project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online