Đã đóng

Ticketnetwork Api integration into wordpress page

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $469 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Must have ticketnetwork api experience.

1. Integrate ticketnetwork api into wordpress website.

2. Integrate ticketnetwork api with woocommerce pos.

3. Ensure inventory gets updated actively within woocommerce

4. Ensure orders can be routed through woocommerce pos.

More work to follow

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online