Đã hoàn thành

Tool to gather data via webservice from Amazon

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rodweb với giá $111 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Looking for someone to a develop either a web based or a desktop tool to gather data from the Amazon Market Place webservice.

[url removed, login to view]

Must have experience using the web service in the past.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online