Đã đóng

Transfer all product from a account to another E B A Y

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $101 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $55 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Hello

we have an account ebay, we want copy of all products from an account to another by API. We have about 2700 products

Thank you

Greetings

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online