Đã đóng

Transfer products and categories from the original site to my site

Dự án này vừa được trao cho javaexpert92 với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

[url removed, login to view]

Transfer products and categories from the original site to my site

With pictures, colors, sizes and all the details

The program must work with other sites ... Standard program

i want by c#

HttpWebRequest getRequest;

static CookieCollection cookies = new CookieCollection();

HttpWebRequest request;

HttpWebResponse getResponse;

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online