Đã đóng

Twillio IRV Setup

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $14 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hello

I would like to get an estimate on the total cost of setting up a Twillio IVR

Thank you for calling Company X. If you know your partys extension, you may enter it at any time. If you have questions about our services, and you would like to speak to, a representative, please press 1.

1) If they press 1 then they would be directed to 984-377-XXXX 2)

2) If they press 2 they would be directed to 919-880-XXXX 3)

3) If they don’t press a number, they would be directed to 984-377-XXX1.

I would like for this message to be played in an American woman’s voice

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online