Đã đóng

Update Shopify website and setup Advanced Product Options app

Dự án này đã được trao cho DaveSpeake với giá $54 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$40 - $60 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Only shopify expert. Please check the changes in attachment also i need responsive help as well. you can help me until the site live. May be i pass you more changs. max 3days. If you read the details type #shopi

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online