Đã hoàn thành

Update WordPress Template -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi shaumyasinha1002 với giá $155 CAD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I need to add upload of mp3 file to my wordpress website

Need new pop page what will allow for music upload.

User will accept agreement check box. User can upload mp3 file or provide soundcloud link. File will be sent to our server.

Must have experience with soundcloud and music knowledge and soundcloud API.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online