Đã đóng

Update an existing android apk app - i have source code

Dự án này đã được trao cho evsoftpk với giá $19 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

We have an apk with source code.

we just need someone to update that source code to open another app (when Street navigation is selected another app will open).

we also need it hosted for customer to update.

we will need you to add the app to your android device for testing.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online