Đã hoàn thành

Update an existing android apk app - i have source code

Dự án này đã kết thúc thành công bởi evsoftpk với giá $19 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

We have an apk with source code.

we just need someone to update that source code to open another app (when Street navigation is selected another app will open).

we also need it hosted for customer to update.

we will need you to add the app to your android device for testing.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online