Đã đóng

Upgrade an OpenCart 1.5.6 to the latest version.

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

We need someone to help upgrade out open cart installation from 1.5.6 to the latest version. We have made some customisations to it over the years with custom extensions etc which we require to continue to work.

The upgrade has to be done in 2 rounds.

1. "dry run' to make sure that everything works and for testing.

2. the second time will be the actual live update of the website.

Hosting account will be provided for use.

Please contact if any questions.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online