Đã hoàn thành

Upgrade the Magento 2 system to V2.1.4

Dự án này đã kết thúc thành công bởi samarthbuch với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I have stuck on magento 2 upgrade on backend.

Please kindly find the attached screenshot and log for your reference.

This project is aim to fix the upgrade problem, so that I can continue to upgrade to v2.1.4 or later version.

P.S. My Budget is only $10.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online