Upgrade the Magento 2 system to V2.1.4

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

I have stuck on magento 2 upgrade on backend.

Please kindly find the attached screenshot and log for your reference.

This project is aim to fix the upgrade problem, so that I can continue to upgrade to v2.1.4 or later version.

P.S. My Budget is only $10.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online