Còn mở

Upgrate Magento 1.8.1 to 2. and make the website responsive

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $333 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

Please check my site: [url removed, login to view]

It is magento 1.8.1, I want to create or upgrade it to magento 2., you can upgrade or make new code.

Also, I want any idea to make it beautiful and responsive.

If you have done some magento 2. website, please add them when bid.

Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online