Đã đóng

Upload files from SFTP folder to company Google Drive folder

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €204 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

This plugins should run in the background and monitor SFTP folder for any new files. once a new file appears in the SFTP folder, it should be uploaded to the configured Google Drive folder (into subfolder with year number).

If there is a file already in that subfolder, with the exact same name, script should add (2) to the end of the file, so it's saved as a new version.

For example:

File "[url removed, login to view]" already exists, then should upload it as "filename (2).pdf". If again same file is added, then "filename (3).pdf" etc.

All files are in PDF format.

App will be hosted in Heroku, has to be able to deploy the app directly from GitHub.

Good expert level coding quality is expected to be followed. ([url removed, login to view])

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online