Đã đóng

Use Twilio to mask an outgoing call from a cell phone

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $262 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I have a Twilio account and several numbers. I want to be able to send an SMS text to one of my Twilio numbers. That SMS would contain the phone number I want to call.

Twilio would then call me back on my cell number and then connect me to the number I sent in my SMS text. The program should only work when it verifies that the incoming SMS request caller id matches my cell number.

For instance my cell number is +12395553333 and I want to call the number +12395558888 from my office phone line +12395550000

So I send a text from my cell to +12395550000 (my office)

The text says "+12395558888"

The custom program verify's that the SMS came from +12395553333 (my cell) and then connects my cell +12395553333 with my requested number +12395558888

When +12395558888 receives the call, it shows caller ID of +12395550000 (my office)

Basically I want to be able to call customers while on the road without revealing my cell number. Sure I could use a VoIP softphone but the call quality is not as good as a direct dial from cellular.

This program would have to be able to be hosted using Twilio's TwiML Bins.

Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online