Đã hoàn thành

VEND to WOOCOMMERCE Interface -- 3

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rinsadsl với giá $263 AUD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

We have a product that is no longer sold or supported by the company we got it from. The basic sync features work, however other function do not.

The code is in PHP and is base64 / gzipped encoded, we need this decoded and fixed.

I'm happy to send you the files to look at if your interested in the work.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online