VEND to WOOCOMMERCE Interface -- 3

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

We have a product that is no longer sold or supported by the company we got it from. The basic sync features work, however other function do not.

The code is in PHP and is base64 / gzipped encoded, we need this decoded and fixed.

I'm happy to send you the files to look at if your interested in the work.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online