Đã hoàn thành

VPS Migration of wordpress

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nizamec2012 với giá $16 USD / hour trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Migration

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online