Vicidial Configuration

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $25 - $50 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

We need someone for a long term project who has implemented no less than 20 instances of Vicidial and has intimate knowledge of how they serve up prerecorded statements.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online