Đã đóng

Videochat integration in WordPress -- 2

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $158 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

We developed a WordPress site. Now we need help of a ninja developer to implement a Video streaming and chat integration with some specific characteristics in a responsive WordPress site.

We have the website already and we just need the integration of the video chat option.

We need some one who has previously made such plugin/API for WP. The person may have it already done or can develop it from the scratch nicely and smoothly.

Please bid with your previous experience and example of same works.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online