Còn mở

Virtuemart project - order component Inovice Manager Extended Professional modification

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $42 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $70 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

We have joomla 3 - virtuemart 3 component. We need to modify the: Inovice Manager Extended Professional per client requirement. Full explanation is in attach and we will explain you extra complete project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online