Visor de archivos DWG, para Google Drive a traves de Autocad A360 API

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $450 - $3750 MXN
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

Se necesita desarrollar un visualizador de archivos para Google Drive la cual se conecte a Autocad A360 a traves de API .

[url removed, login to view]

Se cuenta con un ejemplo de conexion en PHP el cual se puede compartir.

Contamos con un presupuesto de 100 dlls , por favor no ofertar si no pueden hacerlo con este presupuesto, se debe de entregar el codigo fuente bien documentado y explicarnos la forma de subirlo de forma privada a Google Drive Apps.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online