Đã đóng

WHMCS Client Area IOS & Android App

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €864 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

We require 2 Applications, One for IOS and One For Andorid.

We run a billing portal within WHMCS for our clients but we would like to have a app so they can login to the billing software easily.

We require the clients to be able to view invoices, order new products, make payments (Credit card Stripe), and also be able to submit tickets, respond to tickets and view our network status of servers (located in whmcs server status)

We would like to turn this project around as fast as possible.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online