Đã đóng

WORDPRESS DRAG AND DROP PAGE BUILDER - Please don't bid if you don't read the full description!

Dự án này đã nhận được 58 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €531 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

I need a PLUGIN FOR WORDPRESS DRAG AND DROP PAGE BUILDER FROM SCRATCH (not buy one and modify it! for scammers: don't try to sell me something that already exists I KNOW ALL OF THEM).

You have to provide me a working example of something you did before you can start the project!

ALL other bids will be ignored!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online