Đã đóng

WWS - Concept Stage - Web Design Input

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $187 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Create a website to that brings buys and sellers together worldwide.

a) Clean simple design, easy to navigate through

b) UI must include search features, cost, location, model, etc

c) Community, freindly, self services website

d) International language support required or add pack must be current

e) secure

f) we are looking for a longterm relationship

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online