Còn mở

Want to make an food order wordpress website

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $212 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

Hello Team,

here we want to make a wordpress website where user can select listed coupons and then order food according to time,

you can check example here [url removed, login to view]

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online