Còn mở

Web Apps Developer

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là Rp5434728 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp2500000 - Rp7500000 IDR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Prerequisite :

- Graduate from Informatics Engineering or relevant study

- Available to take contract for 1 year

- Familiar with collaborative tools such as Git

- Experience as web developer

Scope of work :

- Work with team to build reporting and dashboard web apps

- Work in Bandung as fulltime developer (8 hours per day)

Benefit :

- Competitive sallary 5M / month

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online