Web Scrape Data from 40 Websites; Store in Database; then Create Website on the Data

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 49

Mô Tả Dự Án

Essentially ,I am looking to build a website similar to [url removed, login to view] ; however, it will concentrate on the data of 40 websites.

The tasks are as follows:

- implement web scrapping of data from 40 websites;

- store data in database;

-build website similar to indeed based on the data.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online