Đã đóng

Web Scrape Data from 40 Websites; Store in Database; then Create Website on the Data

Dự án này đã được trao cho dvcontact với giá $250 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

Essentially ,I am looking to build a website similar to [url removed, login to view] ; however, it will concentrate on the data of 40 websites.

The tasks are as follows:

- implement web scrapping of data from 40 websites;

- store data in database;

-build website similar to indeed based on the data.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online