Còn mở

Web Scraping

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $28 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

I need a qualified and experienced freelancer to provide 1,000 to 5,000 scraped records on a daily basis. Freelancer will provide data in excel spreadsheet, I will require only 2 columns of information.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online