Web Service Hosted Middleware w Mobile UI POC -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

1 Web service to host, receive & serve ticket / invoice details

2 Mobile experience to query record adjust data & trigger actions

3 Action interacts with 2nd Web service to complete work flow

4 Demo web page to create tickets for demonstration, testing and proof of concept

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online