Đã đóng

Web application design

Dự án này đã nhận được 86 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $12 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
86
Mô tả dự án

I will be creating a web application that enables employees within an organization to provide valuable information by posting ideas, questions, or problems, allowing other employees to participate in the discussion with comments or likes.

This app will be created using PHP, and angularJS; I will all the details of the software once hired.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online