Đã đóng

WebScraping - Captcha

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $161 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Se está realizando web scraping a un sitio web y este contiene un captcha el cual necesitamos resolver.

El captcha es un texto, de 6 letras, el fondo es blanco y las letras son de un solo color.

Se requiere una clase que contenga un solo método, el cual recibe la imagen y debe retornar el texto de la misma.

Se permite el uso de librerías externas o el uso de servicios de terceros.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online