Website & IT

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 45

Mô Tả Dự Án

Everyone know Wordpress registration requiert Username. I want a plugin easy to install to hide this field.

On the background process the username field need to be replace by the email of the new member or by the ID of the member or if you have a suggestion let me know. We know we can't remove the username fonction because its a basic and requiert part of Wordpress.

So I want it packed in a plugin for easy installation, and also compatiple with Peepso script (the social community plugin for wordpress).

Let me know if you can do it and also if you have something else in mind that can do the job.

Thank you!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online