Website & IT

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 27

Mô Tả Dự Án

I opened my website hosting with godaddy plan, trying to build it myself, but I need help with finishing it up. I have issues with client placing order and clients filling form etc. Also I need a life chat or mails option. I will also like some better design if posible. I hope I am clear on,what I want. Thanks.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online