Đã đóng

Website & IT

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $77 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I opened my website hosting with godaddy plan, trying to build it myself, but I need help with finishing it up. I have issues with client placing order and clients filling form etc. Also I need a life chat or mails option. I will also like some better design if posible. I hope I am clear on,what I want. Thanks.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online