Đã đóng

Website Dev A-Z

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $520 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

We're looking for an agency to build our website. Our service will allow users to list and book living spaces for short term rentals and swapping. It will also allow user accounts to earn money by referring friends.

More detail in private conversation.

We will only consider applications with great ratings, prior work, and availability to begin immediately.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online