Đã đóng

Website Development

Dự án này đã nhận được 90 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $670 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

Phase 1

Need a simple review site for various types of businesses.

There will need to be a way for businesses to sign up and fill out their profile. As well as approve of the reviews that get shown on their page.

Users to be able to go to the businesses URL and fill out a quick form. With the option at the end to set up an account.

There needs to be a simple admin toolbox for us to manage businesses and reviews.

General email notifications will need to be set up to alert users of activity.

Create a widget for businesses to integrate reviews into website.

Phase 2

Integrate business monthly payments.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online