Đã đóng

Website Front page Quick-shop with social media plug ins and #keywords for optimized SEO discovery

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $471 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Need a quick-shop front page added to site with social media plugins, #keywords for best SEO optimization, and check congruency on site emails. Add instagram link on outgoing site's email links.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online