Đã đóng

Website development with adroid app development

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹15882 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹10000 - ₹15000 INR
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

the project is about small chitfund company, we need development part to be completed with android app.

this website has admin interface on web app and user interface on mobile app.

i have completed html part of the website and i am attaching the files and document please go through and bid..

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online