Còn mở

Whatsapp Marketing Multi-User Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $670 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hi,

I need a tool where I can setup several customers. E.g. serveral nightclubs. On the Website will be a widget where users can type in their phone-number. After that they will be added to a broadcast-list where they receive flyers, event infos etc.

The club loggs into their individual user account where they can setup and schedule

Serveral Campaigns.

Maybe someone already programmed a tool like this and can show me.

thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online