Đã đóng

Woocommerce expert wanted: Problems with currency

Dự án này đã được trao cho coredeveloper201 với giá €60 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

Dear Woocommerce experts,

we would like to show the currency in RUB, GBP, EUR and USD.

But we have the problem to show the prices for bulk materials, like liters, gram, kilogram.

Who can help me with this currency-problem with liquid or dusty products?

Perhaps is it a simple setting, or it must be programmed in woocommerce.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online