Đã hoàn thành

WordPress Enquiry Form Fix

Dự án này đã kết thúc thành công bởi webbigal với giá $28 NZD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 - $30 NZD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Hi I need the custom enquiry form on my wordpress website theme to fetch page title when submitting enquiry to client

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online