Đã đóng

WordPress Error Correction. -- 2

Dự án này đã được trao cho wordpressisbest với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Template setting is not available. An error is displayed.

Warning: include() [[url removed, login to view]]: Failed opening '/home/noname/www/[url removed, login to view]' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/noname/www/[url removed, login to view] on line 44

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online