Đã đóng

WordPress Theme MagOne Header Extension / Customization

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €397 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

We want to use the WordPress Theme MagOne ([url removed, login to view]) for our new magazine website. The MagOne theme supports many header styles ([url removed, login to view]) but not the one we need. We need a new header style (selectable with 1-Click from Customizer or Theme Options) which puts a Content Slider above the Main Navigation (the Logo should then be on the slider in a layer).

For example: [url removed, login to view]

We want to able to display additional content on the slider. Without the extension it is an article slider. Besides the background images the slider should show further content types. For example various text boxes ([url removed, login to view] - green boxes) and it should be possible to define the position of these boxes on the image. See: [url removed, login to view]

We are looking for a solution with the existing Theme Slider and do not want to use external plugins.

- Customize header (CSS)

- Customize navigation (CSS)

- Create new posttype (for example content slider)

- Customize slider (CSS)

- [url removed, login to view] to create the necessary links

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online