Đã hoàn thành

WordPress WooCommerce Expert Only - Phone Orders Plugin

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nurealam0055 với giá $100 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hello, We need a couple things on our WooCommerce portion of this site: [url removed, login to view] 1) Phone Orders and Manual Orders [url removed, login to view] A) Issues: The "X" for the product works but it also fires the add to cart pop up. B) When you add items using the Phone Orders plugin, our cart in the header does not update until the user refreshes the page 2) Checkout/[url removed, login to view] not working correctly A) We have some minor mobile updates to the checkout page. When we add these, they are breaking out [url removed, login to view] checkout process. We will have provide a mobile mockup for our checkout template that we'll need completed and then tested afterwards.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online