Đã đóng

Wordpress-CPT-Toolset Plugin-Reviwers Plugin

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $170 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

We have a parent-child relation for CPTs in our wordpress made by Toolset Plugin

Travel Agency(parent)----One-to-Many-->Tours(Child)

Tours(parent)---------(Tour-Hotel)------------Hotels

*******all the relations are already established via Toolset plugin

The project is about (A)displaying a proper page for parent-child relation which may need some php/Jquery/css coding

2nd part is about having proper (B)forms for each Travel-Agencies/Tours/Hotels via Toolset Plugin in order to let Travel agencies make their new Travel-Agency CPT and also their tours CPT

3rd part of project is about using Reviewer Plugin to let users to review each Travel-Agencies and also each hotels, and these reviews result (C)should be shown in proper place.

****Please only bid if you have experience with Toolset Plugin

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online