Đã đóng

Wordpress Development & Support -- 3

Dự án này đã được trao cho limon4u với giá $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

Looking for an expert Wordpress Developer to help with Wordpress Development, Bug Fixes, Maintenance & Support.

We have few Wordpress projects we are working on and most of them needs Design and functionality tweaks and bug fixes. Tasks will be coming up as and when we need it.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online