Đã hoàn thành

Wordpress Edits

Dự án này đã kết thúc thành công bởi manojkhichar với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Need someone to make fast edits to my wordpress site. Changes include changing logo, color of menu bar, changing 2 banners and 3 photos, adding a client section and connecting my instagram account. Changes are simple. Should take 1-2 hours max. Need done within 2 hours.

Budget $30.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online