Còn mở

Wordpress + Gravity Forms + Repeater Add-on (Fix Issue)

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $154 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
102
Mô tả dự án

Please install Wordpress + Gravity Forms + Repeater Add-on

+++++++++

1. Create a basic form with repeater fields:

<REPEATER START>

Name

Fave Colour: Red, Blue, Green

<REPEATER END>

2. Create a submission notification with conditional logic, If Fave Colour field=Blue then send the email to name@emailaddress

I.e. if anyones favorite colour is blue then an email will get sent.

3. Test the form.

+++++++++

For me this is not working. I am assuming there is a bug or something.

Can you get it to work or fix it?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online